Chcete ohodnotiť náš obchod či produkty?

Na získanie cennej spätnej väzby, ktorá posúva náš obchod ďalej, využívame softvérovú aplikáciu Yotspo. Tá umožní návštevníkovi stránky ohodnotiť akýkoľvek produkt - slovne aj systémom hviezdičiek. Vaše hodnotenie bude viditeľné pre každého ďalšieho návštevníka. Ak sa rozhodnete produkt si aj zakúpiť, Yotpo automaticky po siedmich dňoch zašle na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri objednávke, e-mail s výzvou na hodnotenie zakúpeného tovaru.

V prípade, že vypĺňate hodnotenia produktu prihlásený cez sociálnu sieť Facebook, zobrazí sa Vaša recenzia s podtitulom "Overený recenzent". Ak vypĺňate hodnotenie po nákupe, bude mať recenzia podtitul "Overený kupujúci".

Vyhradzujeme si právo neuverejniť recenzie, ktoré nemajú objektívny základ a ich jediným cieľom je znížiť hodnotenie produktu. Neznamená to, že mažeme recenzie nespokojných zákazníkov! Ceníme si každý názor, ktorý nás posúva dopredu. Ak však recenzia neobsahuje dôvod nízkeho hodnotenia, vyzveme jej autora na doplnenie. Ak autor recenzie odmietne hodnotenie doplniť. bude po 24 hodinách zmazané.