Ak máte akékoľvek otázky k nášmu obchodu, neváhajte nás kontaktovať na:

mail: info@mojprotein.sk

Ak máte záujem o obchodnú spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať na:

 

mail: vajda@mojprotein.sk

Prevádzkujúca spoločnosť:

SPARTACUS s. r. o

IČO: 46 428 810
DIČ: 20 23 38 61 12
IČ DPH: SK 20 23 38 61 12
Sídlo: Karpatská 6, Rohožník 906 38

Spoločnosť je zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I. Vložka: sro, číslo 77240/B.